Oferta

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA / PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Konsultacja psychologiczna lub psychoterapeutyczna to proces, w którym osoba spotyka się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania wsparcia w rozwiązaniu problemów emocjonalnych, psychicznych lub behawioralnych.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (DZIECKO, MŁODZIEŻ, OSOBA DOROSŁA)

Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych to proces terapeutyczny, który pomaga w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i życiowymi.

PSYCHOTERAPIA PAR

Psychoterapia par to proces terapeutyczny, w którym specjalista pomaga partnerom w radzeniu sobie z trudnościami, poprawie komunikacji i budowaniu satysfakcjonującego związku.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna to proces terapeutyczny, który koncentruje się na interakcjach i dynamice wewnątrz rodziny, pomagając jej członkom w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji.

OPINIA NA POTRZEBY INDYWIDUALNE

Opinia psychoterapeuty na potrzeby indywidualne to ocena stanu psychicznego, emocjonalnego i behawioralnego.

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI

Diagnoza osobowości to proces oceny cech charakteru i zachowań, wykorzystujący testy psychologiczne i wywiady, mający na celu lepsze zrozumienie jednostki.

DIAGNOZA ILORAZU INTELIGENCJI

Diagnoza ilorazu inteligencji (IQ) to procedura oceny zdolności intelektualnych jednostki, wykorzystująca testy psychometryczne w celu określenia poziomu inteligencji.