Cennik

Konsultacja psychologiczna / psychoterapeutyczna

180 zł

Psychoterapia indywidualna (dziecko, młodzież, osoba dorosła)

180 zł

Psychoterapia par

250 zł

Psychoterapia rodzinna

280 zł

Opinia na potrzeby indywidualne

250 zł

Diagnoza osobowości

280 zł

Diagnoza Ilorazu Inteligencji

300 zł